Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Üniversitede inceleme ve araştırma olanağı!

Boğaziçi Anadolu Lisesi, öğrencilerinin, günlük yaşamda başarılı ve iş yaşamında lider bireyler olabilmelerinin yolunun, kişinin beklentilerine uygun bir üniversite eğitiminden geçtiğini bilir. Bu nedenle üniversitelerin eğitim sistemi, akademik kadrosu, üniversitede yaşam, sosyal faaliyetler, kazandırmayı hedeflediği iş yaşamı becerileri, üniversitenin bulunduğu bölgedeki genel yaşam koşulları hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılır. Üniversitelere geziler düzenlenir. 2. kademe yani 11. ve 12. Sınıf öğrencileri, kendi kariyer alanlarıyla ilgili olarak üniversiteleri ziyaret etme, inceleme yapma olanağını elde edip, öğrenim düzeylerini test ederler, gözlem yaparlar, ufuklarını geliştirirler.

Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci kulüpleri; 21. Yüzyıl Becerileri esas alınarak oluşturulmuş, takım halinde çalışabilme, sorumluluk alma ve yerine getirme gibi kazanımları hedef alan yapılardır. Boğaziçi Anadolu Lisesi’nde öğrenciler; farklı alanlarda çalışmalar yapan öğrenci kulüplerine 9. Sınıfın 2. kurundan itibaren ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda Kariyer Danışmanı tarafından yönlendirilir. Öğrenci kulüplerine yönlendirme, öğrencinin güçlendirilmesi gereken yönleri düşünülerek yapılır.

Yabancı Dil, Sosyal Aktiviteler ve Etkinlikler

Yabancı Dil Dersi, Boğaziçi Üniversiteye Hazırlık Lisesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü müfredata uygun olarak işlenir. Ayrıca isteyen öğrencilere ve velilere Konuşma Kulüpleri oluşturularak günlük konuşma düzeyinde yabancı dil pratiği sağlanır. Boğaziçi Anadolu Lisesi’nde; resim, müzik ve benzeri dersler MEB eğitim programlarına göre işlenir. Mevcut sistemde resim dersinde temalı resimler çizilmesi, müzik dersinde flüt çalınması gibi klasik uygulamalar ile birlikte: Boğaziçi Anadolu Lisesi öğrencileri, resim dersi kapsamında sergi ve galerileri gezecekler, müzik dersi kapsamında ise konser ve resitallere gideceklerdir.

Sunum Becerileri

Kendini sözle ve yazılı olarak ifade etme, bir fikri ya da projeyi en etkili biçimde aktarabilme, topluluk önünde etkin konuşabilme becerileri iş yaşamının en önemli becerileri arasında bulunmaktadır. Öğrencilerini 21. Yüzyıl Becerileri ile donatarak, iş yaşamında da etkili ve başarılı bireyler olmaları amacını güden Boğaziçi Anadolu Lisesi’nde farklı konu başlıklarında öğrenciler sunumlar yaparak bu becerilerini güçlendirmektedirler. Ayrıca; Liderlik ve girişimcilik Eleştirel ve esnek düşünebilme Bilgiler arası transfer sağlayabilme konularında grup çalışmaları yapılmaktadır. Başarıyı adım adım planlamak mümkün! Birinci dönemim sonunda, öğrencilere 9 temel ders ve yabancı dil dersinden, ayrı ayrı başarı izleme sınavı uygulanır. Sınav sonuçlarına göre her bir öğrenci için ders bazında Raporuoluşturulur. Bu raporlarda öğrencinin ilgili dersteki Akademik Yeterlilik Düzeyitemel, yeterli ve ileri düzey olmak üzere üç yeterlilik düzeyi üzerinden belirlenir. Bu rapora göre her ders için eksik tamamlama ve pekiştirmeye dönük etüt programı yapılır. Etüt programında her öğrenciye akademik yeterliliklerindeki eksiklerinin tamamlanması için ilgili dersten, içerisindebireyselleştirilmiş çalışma materyallerinin bulunduğu Kişisel Çalışma Planı sunulur. Her dönemin sonunda Üniversiteye Giriş Deneme Sınavı uygulanır. Erken Uyarı Sistemi ile öğrenme süreçlerini en etkili şekilde planlar, yürütür izler ve değerlendirir. Dönem sonunda öğrencinin o dönemde görülen derslerden akademik olarak ileri düzeye erişmesi amaçlanır. Bir önceki dönemde ders bazında ileri düzeye ulaşamayan öğrenciler, bir sonraki dönem içerisinde ileri düzeye gelebilmeleri için hafta içi ve Cumartesi günü tamamlama ve pekiştirme amaçlı Etüt Programı’na devam ederler. Boğaziçi Kariyer Planlama Servisi uygulaması sonucunda öğrenciye hedeflediği puan bazında Eksik Konu Analizi Raporu oluşturur. Bu rapora göre konu bazında aynı akademik düzeydeki benzer öğrencilere Tamamlama ve Pekiştirme Etüt Programı uygulanır. Ardışık Üniversite deneme sınavları sonucunda öğrencilerin Üniversite Giriş Sınavlarında hedefledikleri puana ulaşmaları sağlanır.

Share This:

To Top