Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Kulübün Amaçları: Tiyatro kulübünün öncelikli amacı öğrencilerin sanatı tüketen değil üreten bireyler olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin kendilerini oyun, drama ve tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleşmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak temel amaçtır. Kulüp bünyesindeki öğrenciler değişik düzeylerde sorumluluk alır. Sonuçtan çok süreç odaklı, bireysel gelişim perspektifli çalışmalar yapılır. Öğrenciler her hafta düzenli olarak aldıkları tiyatro eğitimiyle,  bedenlerini ve seslerini kullanma becerilerini geliştirecekler, eğlenceli bir atmosfer içinde rol oynamayı, taklit etmeyi, jest ve mimiklerini kullanmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, doğaçlama yapmayı, dans etmeyi, doğru ve etkili bir şekilde konuşmayı öğreneceklerdir. Kulüp Çalışmaları:
  • Türkiye ve dünya tiyatrosuyla ilgili araştırmalar yapmak ve okul panosu hazırlamak,
  • Belirli gün ve haftalarda yaratıcı ve yenilikçi çalışmalar yapmak, skeçler hazırlamak,
  • 27 Mart Dünya Tiyatrolar gününde etkinlikler organize etmek,
  • İzmir’de sahnelenen nitelikli oyunları takip etmek, kulüpçe oyunları izlemeye gitmek ve okulu haberdar etmek,
Özel Şartlar: Tiyatroya ilgili, ezber yapma becerisine sahip, rol yapma yeteneği olan, bireysel ve grup sorumluluklarının bilincinde olan, disiplinli çalışma ortamına uygun öğrenciler. Kulüp Kuralları: Disiplinli çalışmak, devamsızlık yapmadan kulüp derslerine katılmak, okul sonrasında ve bazı durumlarda hafta sonunda yapılacak provalara katılmak, metinleri zamanında ezberlemek.

Share This:

To Top