Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Kulüp Amaçları Öğrencilerimizin kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak onları sosyal alanda desteklemek yetenek ve yaratıcılıklarını geliştirmektir. Öğrencilerimizin azimli, disiplinli ve özgüveni yüksek bireyler olmalarını sağlamaktır. Spor kulübü, öğrencilerimizin sporu hayat felsefesi haline getirmesine, okul dışı serbest zamanlarını kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendirmesine, onların kötü alışkanlıklardan uzak durmasına katkı sağlar. Sporla öğrencilerimiz düzgün hareket etme ve duruş alışkanlıkları kazanır. Hayal gücünü, kişisel yapıcılık ve yaratıcılığını geliştirir. Spor, insanın sosyal ilişkiler kurmasında ve bu ilişkileri geliştirmesinde büyük rol oynar. Yeni arkadaşlıklar kurma, bir gruba ait olma, arkadaşını tanıma, paylaşma gibi sosyal davranışlar kazanmasına yardımcı olur. Bunların yanı sıra sporun belli kurallar içinde yapılması insanın kurallara uyma, toplum hayatına uyum sağlama gibi hususlarda olumlu davranış kazanmasını sağlar.   Kulüp Çalışmaları:
  • Basketbol
  • Voleybol
  • Jimnastik

Share This:

To Top