Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Gönüllülük; Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek üstlenmektir. Bu kulüpte de yapılan çalışmalar gönüllülük esasına dayanmalıdır. Sosyal Sorumluluk Kulübü; bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda yapacakları etkinliklerin ve diğer çalışmaların düzenlenip yürütülmesiyle ilgili esasları kapsar. Kulübün Amaçları Okulumuzda uygulamaya koyduğumuz projelerde aradığımız başlıca özellikler mikrodan makroya uygulanabilir olması, toplumsal hassasiyetlerin göz önünde bulundurulması, öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenme süreçlerine katkı sağlamaktır. Öğrencilerimizin; çevresindeki sorunlar karşısında çözümün parçası olmayı seçen, aktif vatandaşlık örneği sergileyen, somut ve sürdürülebilir değişim için yenilikçi çözümler üreten, hikayesiyle çevresine ilham veren kişiler olması konusunda yol göstermektir.   Sosyal Sorumluluk Kulübü “çok sayıda eğitim, kongre, seminer, panel gibi organizasyonlarla işbirliği yapar ve bu organizasyonlarda üyelerimizin katılımını sağlayarak sosyal hayatında tecrübe kazandırmak özel ve resmi günlerde gerek okul gerekse merkezi etkinlikler düzenlemek Ziçev, lösev gibi kurumlarla işbirliği yapıp ayrıca Sosyal Sorumluluk Kulübü etkinliğine bu kurumları dahil ederek yardımlaşma ve sosyalleşme becerisi sağlayarak farkındalık yaratmak psikolojik, manevi ve gerekse eğitim açısından ihtiyaç duyan kişilere destek vermek okulumuzdaki diğer kulüplerle birlikte ortak etkinlikler düzenleyip öğrenciler arasındaki iletişimi arttırarak sosyalleştirmek” amaçları arasındadır. Kulübü çalışmalarında:
  • Farklı yaşam biçimlerini,
  • İhtiyaç kavramının sosyo-ekonomik yapıya göre değişimini,
  • Bireysel ve toplumsal farklılıklara saygı duymayı,
  • İnisiyatif alabilmeyi,
  • Organizasyon yapabilmeyi,
  • Ekip çalışmasını, Empati kurmayı,
  • Maddi ve manevi olanakları verimli kullanmayı,
  • Zaman yönetimini,
  • Ömür boyu sürecek toplumsal farkındalıkları öğreniriz.
  • Kulüp çalışmalarında öğrencileri; çevreyi korur, eğitim-öğretime destek verir,  ekonomik gelişmeye katkıda bulunur, halkın sağlığını destekler, toplumsal adaleti geliştirir, yurttaş katılımını teşvik eder, kültür-sanata katkıda bulunur. Çocuk Esirgeme Kurumu ve Huzurevi ziyaretleri gibi sosyal sorumluluk gerektiren etkinlikler düzenler, köy kütüphanelerine kitap bağışı ve çeşitli yardım projeleri ile sosyal sorumluluk görevlerini, kulüp üyeleri ile birlikte ekip çalışması ile yerine getirir.

Share This:

To Top