Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Kulübün Amacı Origamiyi kısaca tanımlamamız gerekirse kağıt katlama sanatı diyebiliriz. Japonca’da oru (katlama) ve kami (kağıt) kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkan bu teknik; yalnızca kağıt kullanarak, makas ve yapıştırıcıya başvurmadan yapılan bir kağıt katlama sanatıdır. Özellikle çocuklarda yaratıcı düşünceyi ve el becerisini geliştirmek için birebirdir. Origaminin Faydaları:
  • Çocukların el ve parmak kaslarını, buna bağlı olarak da el-göz koordinasyonlarını geliştirir.
  • Çocuklar; sıradan kağıt parçalarını şekillendirerek, hayatın en önemli dinamiklerinden biri olan “dönüşüm olgusu“nu kolaylıkla içselleştirir.
  • Origamiyle ilgilenen insanların konsantrasyonu artar.
  • Bu sanatıyla ilgilenmek, estetik algınızı ve dünyaya bakışınızı değiştirir.
  • Çocuklara ve yetişkinlere üç boyutlu düşünebilme yetisi kazandırır.

Share This:

To Top