Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Model Birleşmiş Milletler – MUN (Model United Nations) Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak öğrenciler tarafından bire bir canlandırıldığı konferanslardır. Her ülkenin başka bir ülkeyi temsil ettiği ve küresel konularda alınan kararların Birleşmiş Milletlere tavsiye kararı olarak sunulabildiği toplantılar, gençlerin uluslararası diplomasiyi tanıma olanağı bulabildiği organizasyonlardır.    Dünyanın dört bir tarafındaki lise ve üniversitelerden katılımcı öğrenciler bir araya gelerek, MUN konferanslarında göç, sağlık, silahsızlanma, kültür, ekonomi ve çevre gibi gerçek dünya meselelerini tartışarak sorunlara çözüm ararken, kültürel etkileşim de sağlamış olurlar.  Her delegenin, bir ülkeyi temsil ettiği MUN konferansları genellikle Birleşmiş Milletlerde bulunan komiteleri içerir ve tartışmanın ana dili İngilizcedir. Tipik bir Birleşmiş Milletler konferansı şeklinde geçen MUN konferanslarında; öğrenciler, kendileri için belirlenen ülkelerin birer delegesi olarak komitelerde tartışılan global sorunlara o ülkenin gözüyle çözüm ararlar.  MUN konferansları sayesinde öğrenciler, delege olarak temsil ettikleri ülke vasıtasıyla, kişisel düşüncelerin ötesinde uluslararası düzeyde bakış açısına sahip olup; dünyaya diploması gözüyle bakar ve farklı kültürleri, ülkeleri tanıma olanağı bulurlar. MUN konferansları İngilizce yapıldığı için, öğrenciler fikirlerini yazılı ve sözlü ifade edebilmek için dil becerilerini bu kulüp sayesinde geliştirir ve ileri bir seviyeye taşırlar. Küresel sorunları bilincine varmanın yanı sıra, kendine güven, liderlik, topluluk önünde rahat konuşma, problem çözme ve ikna etme becerilerini de bu konferanslara hazırlanma sürecinde kazanırlar.   Okulumuzda bulunan MUN kulübü çalışmaları ile öğrencilerimizi uluslararası katılımın gerçekleştiği Model Birleşmiş Milletler konferanslarına hazırlıyoruz.

Share This:

To Top