Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Kulübün Amaçları Öğrenci iş birliğine dayalı en yaygın çalışma yöntemi olan grup çalışması ile öğrencilerimizin öğrenme süreçlerine katkıda bulunmaktır.  Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ön plana çıkarıp uyum içinde çalışmalarını sağlayarak bir edebiyat dergisi ortaya koymaktır. Bu amaç̧ doğrultusunda kulüp saatlerimizde çeşitli sanat-edebiyat dergilerini inceleyip çıkaracağımız derginin içeriği ile ilgili öğrencilerimizle fikir alışverişinde bulunacağız. Bu süreçte her bir öğrencimizin farklı sorumlulukları olacak. Öğrencilerimiz kendi çalışmalarına, öğretmen ve arkadaşlarının çalışmalarına ve yaptıkları araştırmalar sonucunda ulaştıkları doğru eserlere yer vererek derginin çıkarılmasına katkıda bulunacaklar. Elimizdeki ürünlerden yayımlayacaklarımızı derleyip dergimizi basıma hazır hale getireceğiz.   Kulüp Çalışmaları:
  • Yıllık süreli okul dergisi hazırlamak
  • Öğrencilerimize araştırma, okuma ve yazma alışkanlıkları kazandırmak
  • Öğrencilerimizin hazırladığı yazıları yazdığı şiirleri yayınlamak

Share This:

To Top