Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

KRİSTALLEŞME DENEYİ

Fen Lisesi 10.sınıf öğrencilerimiz, Kimya dersinde laboratuvar ortamında “kristalleşmeyi” gözlemleyerek, deneyimlediler.
Kristalleşme: Bir saf katı kristal fazının ortaya çıktığı büyük miktarda erimiş madde transferini içeren bir kimyasal katı-sıvı ayırma tekniğidir.

Share This:

No Comments

Comments are closed.

To Top