Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

24 Mart 2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında sahip olduğumuz hakların neler olduğunu anlamak ve de anlatmak adına kurulan bir kulüptür. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunmasının, kişisel verileri işleyeni gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır. Kanuna aykırı bir durumda karşılaşıldığında ortaya çıkacak yükümlülükler, kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve haklarının koruma altına alınması bu kanunun esas içeriğidir.   Kulübün Amaçları Kişisel verilerin korunması hukukunu başta öğrencilerimiz olmak üzere herkes için öğrenilebilir kılmayı ve bu alana yönelik kaynakları, çalışmaları erişilebilir hâle getirmeyi amaçlıyoruz. İnsan haklarına, bireysel farklılıklara saygı duyabilmeyi, farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme, Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme, Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme, aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme, gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılması amaçlanır.

Share This:

To Top