Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Kariyer Eğilimlerinin Belirlenmesi

Yarının çok yönlü bireylere ihtiyacı var. Boğaziçi Anadolu Lisesi’ndeki gelecek planlama çalışmaları, öğrenciyi yaşam önceliklerine, beklentilerine, yetenekleri ve ihtiyaçlarına uygun seçeneklerden haberdar etmek ve gerçekçi bir hedef oluşturmak amacıyla yapılmaktadır. Bu amaçla yapılacak bazı çalışmalar şöyledir: Kariyer Eğilimlerinin Belirlenmesi Öğrencilerin hem baskın kişilik özelliklerine hem de üst düzeydeki ilgilerine göre; uygun meslek alternatifleri oluşturulması amacıyla Kişilik Meslek Envanteri – KME uygulanır. Uygulamanın sonucunda uygulanan toplu danışmanlık ve Meslek Seçim Yönlendirme ile Seminerleri yanı sıra, her öğrenci ve velisi ile kariyer danışmanı, eğitsel danışman ve bireysel danışmanı bir araya gelerek öğrenciye yönelik Bireysel Meslek Haritasını oluştururlar. Kariyer eğilimlerinin belirlenmesi ve yönlendirilmesi çalışmaları Boğaziçi Eğitim Kurumlarında 9.sınıfın ikinci döneminde başlayıp, 12.sınıfın üniversite tercih dönemine kadar devam eden uzun süreli bir çalışmadır.

Share This:

To Top