Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Kariyer Eğilimlerinin Belirlenmesi

Yarının çok yönlü bireylere ihtiyacı var. Boğaziçi Temel Lisesi’ndeki gelecek planlama çalışmaları, öğrenciyi yaşam önceliklerine, beklentilerine, yetenekleri ve ihtiyaçlarına uygun seçeneklerden haberdar etmek ve gerçekçi bir hedef oluşturmak amacıyla yapılmaktadır. Bu amaçla yapılacak bazı çalışmalar şöyledir: Kariyer Eğilimlerinin Belirlenmesi Öğrencilerin hem baskın kişilik özelliklerine hem de baskın ilgilerine göre uygun meslek alternatifleri oluşturulması amacıyla Kişilik Meslek Envanteri – KME uygulanır. Uygulamanın sonucunda toplu danışmanlığın yanı sıra, her öğrenci ve velisi ile kariyer danışmanı, eğitsel danışman ve bireysel danışmanı bir araya gelerek öğrenciye yönelik Bireysel Meslek Haritası oluştururlar.

Share This:

To Top