Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Kariyer Planlama Servisi, öğrencilerinin akademik başarısını yaşam başarısına dönüştürmek üzere çalışmalar yapar. Bu nedenle Kariyer Planlama Servisi’nin çalışmaları 21. Yüzyıl Becerilerinin öğrencilere kazandırılması anlayışı üzerine kurulmuştur. Kariyer Planlama Servisi çalışmaları ile öğrenciler bir yandan üniversite sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite ve iş yaşamına hazırlanırlar. Yeniçağa yeni becerilerle hazırlanın! Boğaziçi Anadolu Lisesinde akademik dersler rehberlik çalışmaları ile bütünleştirilmiş olacak şekilde aşağıdaki 21. Yüzyıl becerileri üzerine kuruludur:
  • Düşünme Becerileri: Kritik düşünme, pozitif bakış açısı kazanma, problem çözme, karar alma, yaratıcılık, yenilikçilik, üst biliş ve öğrenmeyi öğrenme
  • Çalışma Becerileri: İletişim, elde edilen bilgileri diğer kişilere aktarabilme, bilimsel araştırma ve projelere katılma, takım çalışması ve işbirliği
  • Çalışma Araçlarını Kullanma Becerileri: Bilgi okuryazarlığı, Bilgi İletişim Teknolojileri okuryazarlığı
  • Yaşam Becerileri: Yöresel ve küresel vatandaşlık, yaşam ve kariyer planlama, kişisel ve sosyal sorumluluklar, sosyal hayatı yönlendirebilme

Share This:

To Top