Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Günlük Ödev Takip Sistemi ile öğrencinin evde yaptığı çalışmaları da yapılandırıyoruz. Boğaziçi Koleji eğitim anlayışında ödev çalışmaları öğrenciye öğrendiklerini okul zamanı dışında pekiştirme ya da yeni bağlamlara transfer olanağı vermek üzere verilen görevlerdir. Sınıf içi etkinliklere dayalı olarak planlanan bu görevler okul içindeki öğrenmeleri pekiştirmekte, bağımsız çalışma, zaman yönetimi gibi pek çok öğrenme becerisinde gelişmesini sağlamaktadır. Boğaziçi Kolejinde Öğrencilerin ödev yükü sınıfa göre değişir ve sınıf büyüdükçe ödev oranı da artar. Her sınıf için sınıf danışman öğretmenleri tarafından oluşturulan WhatsApp Veli Grupları aracılığıyla günlük ödevler velilere iletilir ve ortak bir takip sistemi uygulanır.

  • Evdeki çalışmalar yapılandırılıyor; okuldaki çalışmalar ile entegre oluyor.
  • Evdeki çalışmalar öğrenme sürecinin bir parçası haline geliyor.
  • Hem öğrenci hem de veli, hangi gün hangi dersten, ne kadar ödevi olduğunu önceden ve her zaman biliyor.
  • Koruma amaçlı ödevler ile geçmiş kazanımlar sürekli tekrar ediliyor.

Tamer DUMAN

Ortaokul Müdür Yardımcısı

Share This:

To Top