Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Kulübün Amaçları Gezi faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre kendilerini geliştirmelerine, millî ve manevî değerleri benimsemelerine, medeniyet tasavvuru oluşturmalarına mesleğe ve geleceğe hazırlanmalarına, kendilerine güven duyabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak; sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olma bilinci ve sosyal iletişim becerilerini geliştirmek, öğrencilerin bilgi ve görgülerini arttırmak, toplumsal kurallara uyumlarını ve bir arada yaşama kültürü edinmelerini sağlamak temel amacımızdır. Kulübümüzde amacına göre geziler üçe ayrılır:
  • Akademik geziler ile öğrencilerimiz gelecekte edinecekleri meslekler hakkında bilgi sahibi olurlar. Ülkemizin en seçkin üniversitelerine gerçekleştirilen gezilerde profesyonel rehberler eşliğinde akademisyenler tarafından bilgilendirilirler. Kampüs yaşamı, laboratuvar alanları, bölüm ve ders seçimi, çift ana dal, branşlaşma gibi konularda konferanslara katılırlar.
  • Kültürel ve sosyal geziler ile öğrencilerimiz ülkemizin milli dokusunu, doğal ve kültürel miraslarını yerinde öğrenme, çevre ile sürdürülebilir ilişkiler kurma, geçmişten günümüze mekânsal değişiklikleri analiz etme şansı bulurlar.
  • Arazi inceleme gezileri ile öğrencilerimiz doğal olayların nedenlerini araştırma, olaylar arası ilişki kurma, kıyas yapma, meydana gelen doğal olayların yakından uzağa dağılışını inceleme, elde ettiği verileri sentezleme ve yeni çıkarımlara ulaşma becerisi kazanırlar. Gezi-gözlem metodu, haritalama, kesit inceleme, örnek materyal toplama, beşeri faktörlerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik proje geliştirme gibi çalışmalar yaparlar.
Gezilerimiz sosyal etkinlikler yönetmeliğine uygun olarak; okul, veli, okul aile birliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanır. Gezi programı dahilinde öğrencilerimiz beş yıldızlı prestij otellerde konaklamanın yanı sıra ulaşımlarını sigorta ve yolcu güvenliği sağlanmış, en kaliteli hava, kara, deniz ve demiryolu araçları ile gerçekleştirirler. Gezi süresi boyunca profesyonel rehberler ve her 10 öğrenciye en az 1 öğretmen eşlik etmektedir.

Share This:

To Top