Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Gelişim Dosyası

Her öğrencinin 1. Kademe ’den itibaren, hem gelecek planlama çalışmalarını hem de akademik başarı durumunu kapsayan Gelişim Dosyası – GD’si oluşturulmaya başlanır. GD içerisinde Kişilik Meslek Envanteri sonucu KME, Verimli Çalışma ve Öğrenme Ölçeği sonucu VCO, Başarı İzleme Sınav Sonuçları BİS, Üniversite Deneme Sınav Sonuçları ÜDS Üniversite Hedef Karnesi, Öğrenci Görüşmeleri, Veli Görüşmeleri, gibi öğrenciye ilişkin her türlü bilgi bulunur.

Bu bilgiler veliye mail ve sms yoluyla her türlü ölçüm sonucunu bilgilendirilir.

Boğaziçi Temel Lisesi, teknolojik altyapısı ve Ölçme Değerlendirme Sistemi ile üniversite giriş sınavlarına hazırlıkla lise eğitimini birleştiren, alanında uzman, tek lider okuldur.

Share This:

To Top