Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Her öğrencinin okula başlaması ile birlikte; her öğrenciye özel, hem gelecek planlama çalışmalarını hem de akademik başarı durumunu kapsayan Gelişim Dosyası – GD’si oluşturulmaya başlanır. GD içerisinde Kişilik Meslek Envanteri sonucu KME, Verimli Çalışma ve Öğrenme Ölçeği sonucu VCO, Başarı İzleme Sınav Sonuçları BİS, Lise Giriş Deneme Sınav Sonuçları LGS, Akademik Benlik Ölçeği, Öğrenci Görüşmeleri, Öğrenci Bireysel Çalışma Programları ÖÇP, Veli Görüşmeleri, gibi öğrenciye ilişkin her türlü bilgi bulunur.  Yıl içerisinde düzenlenen veli toplantı ve veli bireysel görüşmelerinde; öğrencinin gelişim dosya örneği veliye ulaştırılır. 

Share This:

To Top