Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

“Oynamayan tay at olmaz”. Türk atasözü Amaç: Çocuklarımız oyunlarla; liderlik, kurallara uyma, paylaşmayı bilme, zamanı verimli kullanabilme, zihinsel ve fiziksel beceriler kazanma ve kendi kültürünü tanıma gibi kazanımları sağlamaktadır. Bu anlamda oyun kavramı kentsel yaşamın getirdiği olumsuzluklarla birlikte çocukların bireysel olarak yaptığı ve daha çok bilgisayar başında oynanır hale dönüşmüştür. Bu durum nesiller aracılığı ile getirilen geleneksel çocuk oyunlarımızın geçmişe taşınmasında bozucu etki oluşturmuştur. Ayrıca hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme obez çocukların sayısı günümüzde hızla artmaktadır. Geleneksel çocuk oyunları kulübü ile çocuklarımızın karakterlerine uygun fiziksel etkinlikler yapması, paylaşmayı öğrenmesi, oyunla başlayan spor alışkanlığının yaşam biçimi haline dönüşmesi hedeflenmektedir. Asıl hedefimiz ise milli kültürümüzün önemli bir bölümünü teşkil eden çocuk oyunlarının öğretilmesi ve yaşatılmasıdır. Biz yeşeren okulları olarak oyunlarımızın öğretilmesinin yanında yarışma boyutuna taşımayı planlıyoruz.

Share This:

To Top