Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Fen Lisesinde Kimya Dersinde 9.sınıf öğrencilerimiz öğrendikleri konuyu deney yaparak pekiştirdiler ve Sülfürik asit- beyaz şeker tepkimesini incelediler

Fen Lisesinde Kimya Dersinde 9.sınıf öğrencilerimiz öğrendikleri konuyu deney yaparak pekiştirdiler ve Sülfürik asit- beyaz şeker tepkimesini incelediler. DENEY AÇIKLAMASI: Sülfürik asit oldukça ekzotermik bir reaksiyon ile sudaki şekeri uçurdu, ısı, buhar ve kükürt oksit dumanı çıkardi. Kükürtün kokusu bir tarafa, bu reaksiyon daha çok karamel gibi koku verdi. Beyaz şeker beherin dışına taşan siyah kömürleşmiş hale dönüştü.
Şeker bir karbohidrattır yani molekülden suyu uzaklaştırdığınız zaman aslında temelde elementel karbon bırakmış oluyoruz.

Share This:

No Comments

Comments are closed.

To Top