Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Güçlü ölçme ve değerlendirme altyapımız ile öğrencilerin eksiklerini kazanım ve alt kazanım seviyesinde tespit edebiliyor, her bir öğrenci için özelleştirilmiş çözümler oluşturabiliyoruz. Haftalık Ve Aylık yapılan tarama sınavlarımızın sonuçlara göre öğrencilere verilmesi gereken ek ders, etüt ve ödevlerin planlaması yapılıyor. Etüt eğitimi Boğaziçi Koleji eğitim modelinin en güçlü unsurlarından biridir. Öğrencilerin kazanım eksikleri ve etüt ihtiyaçları SİS (Süreç İzleme Sınavı-Kazanım Temelli Deneme Sınavları) yanı sıra, ünite kazanım testleri ve modüler ödev sistemi ile de hızlı ve doğru biçimde tespit ediliyor. Etüt ihtiyacı öğretmenler tarafından belirlenebildiği gibi, rehber öğretmenler tarafından da belirlenebiliyor. Eksik kazanımlar grup dersleri, küçük grup dersleri, bireysel dersler ve bireye özel ödevlendirme çalışmalarıyla tamamlanıyor ve pekiştiriliyor.

  • Öğretmen, kazanım eksiği olan öğrenciyi Rehber Öğretmenler aracılığıyla belirleyebiliyor..
  • Cumartesi günleri tüm öğrencilerimiz ile kazanım tamamlama ya da tekrar etütleri yapılıyor. Saat 09:00-13:00 arasında

Hayri KARAKOÇOĞLU

Rehber Öğretmen

Share This:

To Top