Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

YARATICI DRAMA

Yaratıcı drama, ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Öncelikle evsiz çocukları veya sorunlu ailelere sahip olan çocuklar için başvurulan bir yöntem olarak kullanılan yaratıcı drama etkinliği, okullarda içine kapanık, duygularından söz edemeyen veya etmekten hoşlanmayan çocuklar için de uzun yıllardır tavsiye edilmektedir. Bu nedenle eğitim alanında da kullanılmaya başlanmıştır. Önceden belirlenen etkinlikler genelde toplu halde uygulandığı için bireyler zorlanmamaktadır. Dış müdahalelerin en aza indirgendiği yaratıcı drama etkinliği sırasında eğer kesilmeden devamlılığı sağlanırsa çocuklar, doğal davranmaktan başka bir seçeneği olmadığını kavrar ve kendisi ile ilgili ipuçları vermeye başlar. Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları Yaşayarak öğrenme olarak ta bilinen Yaratıcı Dramanın amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz;
 • Yaratıcılığı ve estetiği geliştirir.
 • Eleştirel düşünme yeteneği kazandırır.
 • Sosyal olarak gelişim sağlar ve birlikte çalışma becerisini geliştirir.
 • İletişim becerilerimizi geliştirir.
 • Moral değerlerimizi güçlendirir.
 • Kendimizi tanımamızı sağlar.
 • Problem çözme yeteneği katar.
 • Dil becerimizi geliştirir.
 • Bize sanat ruhu aşılar.
 • Hayal gücümüzü geliştirir.
 • Karşımızda ki insanı dinleme becerisi kazandırır.
 • Yaşadığımız olayları daha iyi değerlendirmemizi sağlar.
 • Gözlem yapma yeteneği katar.
 • Grup çalışması, grupla birlikte karar verme, yani kısacası birliktelik duygusunu güçlendirir.
 • Daha kolay şekilde empati yapabilmemizi sağlar.
 Yaratıcı Drama Yöntemleri
 1. Rahatlama ve ısınma çalışmaları: Değişik yöntemlerle 5 duyumuzu da kullanma, gözlem yapma yeteneğini geliştirme, yeni bireylerle tanışma, etkileşim kurma yeteneği kazanma, insanlara güvenme ve uyum sağlamayı geliştirir.
 2. Oyun oynama: Belirli kurallarla birlikte özgürce oyun oynama ve bu oyunları geliştirmektir. Genellikle bilinen oyunlardan yararlanılır.
 3. Doğaçlama: Bireysel ve grupsal yaratıcılığın en çok ortaya çıktığı doğaçlama çalışmaları, belirlenen herhangi bir konuda aşamalarla ilerlenen insanın hayal gücüne dayalı çalışmalardır.
 4. Oluşum: Sürecin nasıl gelişeceği ve nereye varacağı önceden belirsiz olmakla beraber, bazen hiç belirlenmemiş bir çıkış noktasından, bazen de resim, fotoğraf, heykel vb. nesnelerle iletişim kurma ile başlar.
1980’li yıllardan sonra dramatizasyon kavramından daha çağdaş bir anlama bü­rünen ve eğitimde bazı derslerin amaçlarının daha etkili uygulanmasındaki yön­temsel işlevini aşarak başlı başına bir disiplin haline gelen eğitimde drama kendi bileşenlerine, ögelerine sahip farklı bir eğitim ve sanat alanıdır. Aynı zamanda bir öğretim yöntemidir. Çocuklar da yetişkinlerin yaşadığı dünyada yaşamaktadırlar ve onların da yetişkinler gibi duyguları düşünceleri ve tarzları vardır. Bunların oluşumunda hiç kuşkusuz çevresindeki yetişkinleri örnek alırlar. Oysa çocukların yetişkinleri örnek almasından çok yaşam konusunda deneyime ihtiyaçları vardır. İşte bu noktada çocukların en çok yaptıkları şey oyun çok önemli bir yere sahiptir. Çocuklar yaşama dair birçok şeyi oyun oynarken öğrenirler ve bu öğrenmeler yaparak-yaşayarak olduğu için de son derece etkili ve kalıcı olmaktadır. Araştırmacı Arthur T. Jershild çocukların oyun sırasında oyunlar aracılığıyla kendi güçlerini sınadıklarını atılıma giriştiklerini kendi çizdikleri sınırlar içinde rekabet ettiklerini oyunda kaybetseler bile bunu kabullendiklerini bu nedenle oyunların toplumsallaşma sürecinde önemli etmen olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla yaratıcı drama oyunlar kurarak çocuğa yaşantılar yoluyla yeni durumlara ve olaylara sağlıklı tepki vermesi ya da uyum sağlaması konusunda yardım etme sürecidir. Bu bakımdan yaratıcı drama çocuğun oyunlar yoluyla edindiği yaşama dair deneyimlerin doğru ve yerinde deneyimler olması için kontrol altında önceden tasarlanmış ve bu konuda deneyimli kişiler tarafından yönlendirilerek yapılan bir etkinlik olmalıdır.

Share This:

To Top