Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Çiğli Boğaziçi Koleji Ortaokul Rehberlik servisi olarak amacımız yaptığımız çalışmalarla öğrencilerin;
 • Psikolojik açıdan sağlıklı,
 • Kendini tanıyan,
 • Güven duyan,
 • Sorgulayan ve eleştiren,
 • Muhakeme ve yorum becerisi gelişmiş,
 • İletişim becerileri gelişmiş,
 • Kendini doğru ifade edebilen,
 • Mutlu bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.
  Bu  doğrultuda yapılan çalışmalar öğrenci, aile ve okulu bir bütün olarak ele alır. Çocukların; zihinsel, duygusal, sosyal, psikolojik, fiziksel olarak tüm yönleri ile yeteneklerine uygun gelişimi gösterebilmesi için çaba harcar. Rehberlik servisi bu amacı gerçekçekleştirmek için bütün öğrencilerin rehberlik hizmetlerinden çok daha etkin bir biçimde yararlanabilmesi çaba harcar.   Çiğli Boğaziçi Koleji rehberlik servisine çalışmalarının çalışmalarının faydaları:
 • Öğrencinin kendini kendini tanımasını sağlar,
 • Ailenin öğrenciyi daha iyi tanımasını sağlar.
 • Öğrencinin, aile ve okul ile daha etkin iletişim kurmasını sağlar.
 • Belirlenen sorunlara çözüm bulmaya çalışır.
 • Öğrencinini yeteneklerinin farkına varmasını sağlar,
 • Öğrencinin yeteneklerinin veli tarafından da fark edilmesini sağlamaya çalışır.
 • Fark edilen yeteneklerinin yönlendirilmesine rehberlik eder.
 • Öğrencilerin özgüvenlerinin gelişimine yardımcı olacak çalışmalar yapar.
  Öğrenci ve Velilerimizi Daha İyi Tanımak İçin Neler Yapıyoruz?   Rehberlik servisi olarak öğrenci ve velilere yönelik rehberlik çalışmalarımızda daha etkin ve doğru sonuçlar elde edebilmek için çalışma yaptığımız bazı başlıklar şöyle sıralanabilir.   Öğrencilerimiz ile yapılan çalışmalar,  
 • Ders çalışma teknikleri,
 • Verimli ders dinleme,
 • Not tutma teknikleri,
 • Sınava nasıl hazırlanır,
 • Sınav kaygısı nedir? Nasıl baş ederiz?
 • Ergenlik ve ergenlik sorunları ile baş edebilme?
 • İletişim becerileri,
 • Seminerler,
 • Envanter uygulamaları gibi vb.
[dt_sc_outlined_button number=”>>” link=”http://xn--boaziiokullar-mgb05fdj.com/kamera/ ” size=”medium” target=”_blank”]Kamera Sistemi[/dt_sc_outlined_button][dt_sc_outlined_button number=”>>” link=”http://xn--boaziiokullar-mgb05fdj.com/cigli-ortaokul/cigli-sinif-ici-etkinlikler/” size=”medium” target=”_blank”]Sınıf İçi Etkinlikler[/dt_sc_outlined_button]  

Share This:

To Top