Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Çiğli Kolej periyodik sistemin ilk 20 elementi ile ilgili etkinlik yaptık

8-A sınıfı ile birlikte Bilim Uygulamaları dersimizde periyodik sistemin ilk 20 elementi ile ilgili etkinlik yaptık.  

Share This:

No Comments

Comments are closed.

To Top