Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Biz mentor öğretmeni öğrencinin okuldaki velisi olarak görüyoruz. Mentor öğretmen sistemi ile okul, öğrenci ve veli arasındaki iletişim ve işbirliğini  yapılandırıyoruz. Okulda geçen zaman öğrencilerin yaşamlarının büyük bir bölümünü kapsar. Ailelerinden uzakta geçen süre içinde öğrencilerin, kendisini yakın hissedeceği, derdini ve sorunlarını paylaşıp çözüm bulmada destek alacağı, onu gözeten, yol gösteren, örnek olan bir büyüğe ihtiyaç duyar. Bu kişinin varlığı öğrenciye özgüven, sahiplenme ve sorumluluk duygusu verir, motivasyonunu artırır. 5.Sınıftan başlayarak Boğaziçi Kolejinde her öğrencinin bir mentor öğretmeni vardır. Mentor öğretmeni öğrencimizin kampüsteki yaşantısını gözler, onunla belli aralıklarla bireysel olarak görüşür, dile getiremediği ya da ifade etmekte zorlandığı sorunlarının çözümüne destek olur, aracı olur,  yol gösterir. 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarımızda uyguladığımız mentor öğretmenlik sisteminin amacı; Öğrenciye çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde düzenlemeyi öğretmek, Test tekniklerini öğreterek TEOG sınavlarındaki başarısına katkıda bulunmak, Okul ile ev arasındaki iletişimin sürekli ve etkin olmasını sağlamaktır. Bu görüşmelerde mentor öğretmen öğrencinin deneme sınavı sonuçlarını değerlendirir, öğrenci ile birlikte TEOG sınavları için hedef puan belirler, sınavlardan sonra hedeflediği puana ulaşıp ulaşmadığını değerlendirir, Ayrıca öğrencinin aile ve arkadaşlık ilişkileri konularında yaşadığı sıkıntıları da dinleyerek gerekli gördüğü durumlarda öğrenciyi uygun birimlere yönlendirir. Mentor öğretmenler yüz yüze görüşmelerde velileri yaptıkları çalışmalar konusunda bilgilendirirler. Rehber öğretmenler de mentor öğretmenlerle ayda bir yaptıkları bireysel görüşmelerde öğrencilerle ilgili bilgi alışverişinde bulunur ve yapılacak çalışmaları birlikte planlarlar.

Etüt Sistemi Ve Cumartesi Etütleri

Güçlü ölçme ve değerlendirme altyapımız ile öğrencilerin eksiklerini kazanım ve alt kazanım seviyesinde tespit edebiliyor, her bir öğrenci için özelleştirilmiş çözümler oluşturabiliyoruz. Haftalık Ve Aylık yapılan tarama sınavlarımızın sonuçlara göre öğrencilere verilmesi gereken ekders, etüd ve ödevlerin planlaması yapılıyor. Etüt eğitimi Boğaziçi Koleji eğitim modelinin en güçlü unsurlarından biridir. Öğrencilerin kazanım eksikleri ve etüt ihtiyaçları SİS (Süreç İzleme Sınavı-Kazanım Temelli Deneme Sınavları) yanı sıra, ünite kazanım testleri ve modüler ödev sistemi ile de hızlı ve doğru biçimde tespit ediliyor. Etüt ihtiyacı öğretmenler tarafından belirlenebildiği gibi, öğrenciler tarafından da belirlenebiliyor. Eksik kazanımlar grup dersleri, küçük grup dersleri, bireysel dersler ve bireye özel ödevlendirme çalışmalarıyla tamamlanıyor ve pekiştiriliyor.
  • Öğretmen, kazanım eksiği olan öğrenciyi Rehber Öğretmenler aracılığıyla belirleyebiliyor.
  • Öğrenciye hangi gün hangi dersin birebir çalışması yapıldığı bilgisi velilerimize SMS yoluyla veriliyor.
  • 8 .sınıflar hafta içi, ders programlarındaki “Bire Bir Soru Çözümü” saatlerinde, istedikleri öğretmenden özel etüt alabiliyor.
  • Cumartesi günleri tüm öğrencilerimiz ile kazanım tamamlama ya da tekrar etütleri yapılıyor.
          (Saat 09:00-13:00 arasında)
[dt_sc_outlined_button number=”>>” link=”http://xn--boaziiokullar-mgb05fdj.com/kamera/” size=”medium” target=”_blank”]Kamera Sistemi[/dt_sc_outlined_button]  

Share This:

To Top