Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Doğal dengeyi ve çevresel değerleri nesiller boyu koruyan, geliştiren, öncü ve evrensel bir topluluk oluşturmayı amaçlamaktadır. Geleceğe saygı ilkesiyle; yaşanabilir bir dünya, doğa ve insan için:
 • Eğitim ve öğretim yoluyla toplumun çevre bilincini yükseltmek,
 • Yeşil alanlar, ormanlar oluşturmak ve korumak,
 • Erozyon ve çevre kirliliği ile mücadele etmek,
 • Doğal kaynakların dengeli kullanımı ve atıkların dönüşümünü sağlamak,
 • Ekolojik dengeyi, bitki ve hayvan türlerini korumak ve geliştirmek,
 • Gönüllü katılımcılığı ve kamuoyu desteğini oluşturmak,
 • Faaliyetlerimizi bilimsellik çerçevesinde gerçekleştirmek.
TEMEL DEĞERLERİ
 • Doğa ve İnsan Sevgisi,
 • Geleceğe Saygı,
 • Gönüllü Katılımcılık,
 • Paylaşımcılık,
 • Sürekli Gelişme,
 • Bilime Saygı

Share This:

To Top