Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Rehberlik birimi, Boğaziçi Eğitim Kurumları olarak en önem verdiğimiz bölümlerdendir. Rehber öğretmenlerimiz ,sınıf danışman öğretmenlerinden 2 haftada bir sınıf genel durumu ve öğrenci bireysel görüşleriyle ilgili rapor alır.Her öğrenciyle birebir görüşme yapar, velileriyle bireysel görüşme yapar ve çocuklarımızı yönlendirir. Bu süreçte ailenin izleyeceği yol konusunda velilerimizi de bilgilendirir.Her hafta düzenli rehberlik dersi yapar. Bu derslerde çeşitli eğitsel etkinlikler, anketler ve sosyometrik sınıf yapısına uygun aktiviteler uygular. Genel durumla ilgili tüm öğretmenleri bilgilendirir ve yönlendirir. Rehberlik servisinin amacı; Öğrenciye çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde düzenlemeyi öğretmek, Test tekniklerini öğreterek LGS sınavlarındaki başarısına katkıda bulunmak, Okul ile ev arasındaki iletişimin sürekli ve etkin olmasını sağlamaktır. Bu görüşmelerde rehber öğretmen öğrencinin deneme sınavı sonuçlarını değerlendirir, öğrenci ile birlikte LGS sınavları için hedef puan belirler, sınavlardan sonra hedeflediği puana ulaşıp ulaşmadığını değerlendirir, Ayrıca öğrencinin aile ve arkadaşlık ilişkileri konularında yaşadığı sıkıntıları da dinleyerek gerekli gördüğü durumlarda öğrenciyi uygun birimlere yönlendirir. Rehber öğretmenler yüz yüze görüşmelerde velileri yaptıkları çalışmalar konusunda bilgilendirirler.

Gamze ORFANLI

Rehber Öğretmeni

Share This:

To Top