Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Biz sınıf danışman öğretmenini öğrencinin okuldaki velisi olarak görüyoruz. Sınıf danışman öğretmeni sistemi ile okul, öğrenci ve veli arasındaki iletişim ve işbirliğini  yapılandırıyoruz.

Okulda geçen zaman öğrencilerin yaşamlarının büyük bir bölümünü kapsar. Ailelerinden uzakta geçen süre içinde öğrencilerin, kendisini yakın hissedeceği, derdini ve sorunlarını paylaşıp çözüm bulmada destek alacağı, onu gözeten, yol gösteren, örnek olan bir büyüğe ihtiyaç duyar. Bu kişinin varlığı öğrenciye özgüven, sahiplenme ve sorumluluk duygusu verir, motivasyonunu artırır.

Sınıf danışman  öğretmeni öğrencimizin kampüsteki yaşantısını gözler, onunla belli aralıklarla bireysel olarak görüşür, dile getiremediği ya da ifade etmekte zorlandığı sorunlarının çözümüne destek olur, aracı olur,  yol gösterir. Bu durumdan rehberlik servisini bilgilendirir.

Ali Asaf SIRMALI

Ortaokul Müdür Yardımcısı

Share This:

To Top