Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

ORYANTASYON ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizin okula uyumunu sağlamak amacıyla ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisini tanıtmaya yönelik yapılan çalışmalardır. Bunlar:

Rehberlik ve psikolojik danışma servisi nedir ve nerededir?

PDR sevisi ile iletişim nasıl sağlanır?

KİŞİLİK GELİŞİMİ VE PSİKOSOSYAL DESTEK UYGULAMALARI

Kaliteli eğitim faaliyetlerinin birinci şartı mutlu bireyler yetiştirmektir. Bireyin kendisini tanıma becerilerinin geliştirilmesi, kendini gerçekleştirme destek çalışmaları, sorumlulukları ile ilgili bilinçlendirmek, bireyin kendisini ifade edebilmesini sağlamak, özgüven oluşturma becerisi kazandırmaktır.

Kendimi Tanıyorum

Otobiyografi

Kimdir bu?

Kime göre ben neyim?

Sosyometri

Arzu İstek Listesi 

GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMALARI

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi her sınıf düzeyine göre farklı konular da grupla psikolojik danışma yapmaktadır.

 Öfke Kontrolü

 Atılganlık Eğitimi

Sosyal Becerileri Geliştirme

Problem Çözme Becerileri

Zamanı Verimli Kullanma

PSİKOLOJİK DANIŞMANIM YANIMDA

 Öğrencileri tanımak amacıyla sınıf içi etkinlikler, öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Öğrencilerin okul içerisinde her ortamda gözlemi yapılmaktadır.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Öğrencilerin yaşam içerindeki davranışlarını sorgulayan, insanları olumlu yönde destekleyen ve yaşanabilir daha güzel yarınlar için bulunması gereken evrensel değerleri öğrenmeleri sağlanmaktadır. Hem kendilerine hem de topluma yararlı olacak temel değerleri bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmaları sağlanmaktadır.

DİKKAT GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Okulumuz öğrencilerine yönelik her sınıf ve düzeye uygun dikkat güçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Farkları bulma, detaylara dikkat etme, kavrama sürecini geliştirme, esnek düşünebilmeye yardımcı, farklı bakış açıları ile problem çözebilmeyi desteklemeye yarayan temel zihinsel işlevleri destekleyen çalışmalardır. Akademik performansa katkı sağlamaktadır.

ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİMLER

Hijyen Eğitimi

Mahremiyet ve Kişisel Sınırlar Eğitimi

Teknolojiyi Doğru Kullanma

Geçiş Dönemi “Ergenlik”

İletişimin Gücü

Duygularımı Anlıyorum ve Paylaşıyorum

Farklılıklara Saygı

Bir Üst Kurumun Tanıtımı

Akran Zorbalığı

VELİ ODAKLI ÇALIŞMALARIMIZ

 Veli görüşmeleri okulda yapılan başarı, kaygı düzeyi, öğrenme stilleri, çalışma davranışı vb. envanter uygulamaları değerlendirme programı için ya da her ay düzenli aile –rehberlik ve psikolojik danışmanlık iletişim kanallarının her daim etkin olabilmesi adına düzenli yapılan görüşmelerdir. Veli görüşmeleri zaman zaman farkındalık yaratmak adına gruplandırılarak da yapılmaktadır.

İlkokula Başlayan Veli Oryantasyon Programı

İletişim’in Gücü

Davranış Bozuklukları ve Uyum Problemleri

Teknoloji ve Kullanımı

Aile Tutumları

Mahremiyet Eğitimi

SEDA AKPINAR

İlkokul Rehberlik

Share This:

To Top