Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Hepimiz dünyayı farklı şekilde algılarız.Bu farklılıklar kişilerin birbiri ile iletişimini de etkiler.Çocuk doğduğu andan itibaren çevresi ile iletişim kurmaya ve öğrenmeye  başlar.Bu nedenle aile bireyleri iyi ve doğru model olmalıdır.Çünkü eğitim ailede başlar.Ailede başlayan eğitim okulda şekillenir ve çeşitlenir.Anasınıfına gelen çocuk, yeni davranışlar ve kavramlar kazanır. ilkokula geldiğinde ise artık eğitim-öğretim döngüsü başlamıştır .Bu noktadan itibaren okul-aile- çocuk birlikte hareket etmelidir.

Çocuğun yaşama hazırlanması, meslek seçimi, arkadaş seçimi ve vereceği tüm kararlar bu üçlü paylaşımlarla yakından ilişkilidir. Fransız eğitimci Jean PIAGET ‘ çocuk beyaz bir kağıda benzer,üzerine ne yazarsan onu okursun ‘’ diyerek doğru yaklaşımların önemini vurgulamıştır. 

Eğitim Sistemleri, günümüzde Enformasyon Çağının gerektirdiği bilgiyi işleme ve hayata geçirme faaliyetleri doğrultusunda da programlanmaktadır. Bu çağın en belirgin özellikleri, özgün düşünebilmek,teknolojiyi eğitim hayatında kullanabilmek,ortak bilgi paylaşımını gerçekleştirmek ,analiz edebilme yetisi,matematiksel düşünmek ve sorgulayabilmektir. Birey odaklı eğitim programları kullanarak kişinin kendisini  gerçekleştirme çalışmaları yapması, gelişimini hızlandırmıştır.

İlkokulda birey bir bütün olarak ele alınmalı , zihinsel,sosyal,duygusal ve fiziksel gelişimlerini destekleyen eğitim-öğretim  çalışmaları bu yönde düzenlenmelidir

  Songül BİLEN

Çeşme Okul Müdürü

 

                           

 

Share This:

To Top