Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Boğaziçi Temel Lisesi’nde her akademik dönem sonrasında yapılan Başarı İzleme Sınavı BİS sonucunda öğrencinin dersler bazındaki durumu eğitsel danışman ve kişisel danışman tarafından değerlendirilir. Her dönem sonunda öğrenciye iki karne verilir. Bunlar; Dönem Karnesi ve Üniversite Hedef Karnesidir. Dönem Karnesinde öğrencilerin derslerdeki başarı durumu, Üniversite Hedef Karnesinde ise üniversite giriş deneme sınavlarındaki hedeflenen puana ne kadar yaklaştığının analizi verilir.    

İsmail YILDIZLI

Bayraklı Fen Lisesi

Rehber Öğretmen

Share This:

To Top