Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Teknoloji Yunanca ‘sanat’ ya da ‘beceri’ anlamına gelen ‘tekhnê’ ve ‘çalışma alanı’ anlamına gelen ‘logia’ köklerinden gelmektedir. Teknoloji ifadesi daima ‘bilim’ ile ilişkilendirilmiştir. Günümüzde teknolojinin geldiği noktaya bakıldığında, insan zekâsının ve tasarımın sınırlarını zorlayan baş döndürücü gelişmeler olduğunu görebiliriz. Artık dijital bir dünyada yaşıyoruz. Yeni neslin kendini teknolojik anlamda ifade edebilmesi, teknolojik gelişmeleri anlayıp uyum sağlayabilmesi, teknolojinin dilini bilmesiyle yani yazılım- programlama diye de ifade edilen ‘kodlama’ ile mümkün olabilecektir.  Bu nedenle öğrencilerimizi teknoloji çağının ihtiyaçlarına yönelik beceriler edinebilmiş,  çağın gereklerine uygun donanımı kazanmış insanlar olarak yetiştirmek istiyoruz. Gençlerimizin, kodlama dillerine aşina olmasıyla çeşitli programlama dillerine yatkınlık kazanmış, diğer programlama dillerini de öğrenebilme alt yapısı geliştirmiş ve çağa uyumlu bireyler olması da hedeflenir. Konularımız,
  • kodlama dillerinin tarihsel gelişimi
  • kodlama dillerinin farkları ve kullanım alanları
  • algoritma yazımı ve mantığı
  • programlama dillerinin teorik altyapısı
  • programlama dilinin bilgisayar ortamında uygulamaları.
Kulüp üyesi öğrencilerimizden, bilgisayar ve programlamaya ilgi duyması, bir bilgisayarı olması, okul dışı araştırma yapması ve gerekli ön hazırlıkları yaparak çalışmalara düzenli katılması beklenmektedir.

Share This:

To Top